Studio 3

Studio 1–5 er rom for kurs, møter og øving (musikk/teater/dans).

Studio 3 og 4 er innredet spesielt med tanke på dans.

Studio 5 har en miniscene og plass til ca 40 sittende tilskuere.


Sparebank1