Torsdag 2. februar, kl. 19:00

Anders Cactus Svarstad – Maleren fra Røyse

Lørdag 4. februar, kl. 19:00

Dagfinn Lyngbø

Fredag 10. februar, kl. 20:00

Best Western Swing m/ Stian Carstensen

Lørdag 11. februar, kl. 18:00

MARCIN DOMINIK GLUCH - Pianokonsert

Lørdag 11. februar, kl. 20:00

Musikk i sentrum

Fra fredag 17. februar, kl. 19:30

Dahlbergs MusikkQuiz

Lørdag 18. februar, kl. 19:00

Team Bachstad - På Turne

Onsdag 22. februar, kl. 19:00

Kulturhistorisk filmaften - "Da krigen kom til Ringerike"

Fra onsdag 15. mars, kl. 18:00

ANNIE

Lørdag 18. mars, kl. 19:00

Det Betales

Lørdag 18. mars, kl. 22:00

DUGG

Fra søndag 26. mars, kl. 15:00

Showstopper 2023

Torsdag 30. mars, kl. 19:00

Elling M. Solheim - Vi lever i dag

Torsdag 13. april, kl. 19:00

Dag Otto Lauritzen

Fredag 21. april, kl. 19:00

Men vi venter på no' godt

Søndag 23. april, kl. 13:00

Karius og Baktus

Lørdag 2. september, kl. 19:00

A tribute to Elton John

Onsdag 13. september, kl. 18:00

Ingvard Wilhelmsen

Torsdag 28. september, kl. 20:00

Steinar Raknes & Unni Wilhelmsen


Sparebank1